محبت افراطی


ناشر: شفق

نویسنده: مجتبی رضایی | یاسر اخوان | محمدهادی قراباغی

تهیه کننده: جامعه فعالان تربیتی فتح الفتوح

سال نشر: ۱۳۹۷

تعداد صفحات: ۱۷۹

یکی از پیچیده ترین گرفتاری های ویژه نوجوانان که شاید از فراگیرترین آنها نیز باشد، محبت افراطی و وابستگی عاطف است.

این کتاب به دنبال شناساندن راهکارهای کاربردی برای مواجهه درست و سازنده با نوجوان گرفتار دوستی افراطی است.

نویسندگان کتاب کوشیده اند تا در سه محور چیستی، چرایی و چگونگی پیشگیری و درمان محبت افراطی، با رویکردی تربیتی پاسخ گوی نیاز والدین، مربیان، معلمان و مبلغان باشند.


شکیبا باشید...